خرید سرور و تجهیزات

Dl360 G8 , E5-2690V2

DL360p G8 8SFF
2x E5 -2690 v2
8 * 16GB 12800R
Hard SSD 500G
port 10 G
2x460w PS
Rail kit

Dl360 G8 , E5-2697V2 10 موجود است

DL360p G8 8SFF
2x E5 -2697 v2
16 * 16GB 12800R
Hard SSD 1T
port 10 G
2x460w PS
Rail kit