سرور مجازی ترید (بورس بین المللی)

سرور مجازی ترید و بایننس - پلن 1
 • سی پی یو 2x3.07GHz
 • رم 4096MB
 • فضای هارد 60GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ترید و بایننس - پلن 2
 • سی پی یو 2x3.07GHz
 • رم 6144MB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ترید و بایننس - پلن 3
 • سی پی یو 3x3.07GHz
 • رم 8192MB
 • فضای هارد 100GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ترید و بایننس - پلن 4
 • سی پی یو 4x3.07GHz
 • رم 10240MB
 • فضای هارد 120GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps