سرور مجازی بورس ایران

سرور مجازی بورس - پلن 3

سرعت دانلود و اپلود تا 60 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 8x3.07GHz
 • رم 8192MB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 750GB
 • لینک ارتباطی 600Mbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی بورس - پلن 4

سرعت دانلو و اپلود تا 80 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 10x3.07GHz
 • رم 10240MB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 1TB
 • لینک ارتباطی 800 Mb bps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور اختصاصی بورس - پلن 5

سرعت دانلو و اپلود تا 150 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 14x3.07GHz
 • رم 16G
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 1TB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی اختصاصی بورس 10 جی پلن 6

سرعت دانلو و اپلود تا 300 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 14x3.07GHz
 • رم 16G
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 1TB
 • لینک ارتباطی 10Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش