سرور مجازی بورس ایران

سرور مجازی بورس - پلن 3

سرعت دانلود و اپلود تا 60 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 8x3.07GHz
 • رم 8192MB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 750GB
 • لینک ارتباطی 500Mbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
سرور مجازی بورس - پلن 4

سرعت دانلو و اپلود تا 80 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 10x3.07GHz
 • رم 10240MB
 • فضای هارد 800GB
 • پهنای باند 1TB
 • لینک ارتباطی 650 Mb bps
 • سیستم مجازی ساز KVM
سرور مجازی اختصاصی بورس - پلن 1 جی (B)

سرعت دانلو و اپلود تا 150 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 12x3.07GHz
 • رم 12G
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 800Mbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
سرور مجازی اختصاصی بورس - پلن 1 جی (A)

سرعت دانلود و اپلود تا 300 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 14x3.07GHz
 • رم 16GB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 1TB
 • لینک ارتباطی 1Gps
 • سیستم مجازی ساز KVM
سرور مجازی اختصاصی بورس - پلن 10 جی - 2 کاربره

سرعت دانلود و اپلود تا 800 مگابیت بر ثانیه
2 کاربر همزمان
1 آدرس ای پی

 • سی پی یو 14x3.07GHz
 • رم 16G
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 1TB
 • لینک ارتباطی 10Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
سرور کاملا اختصاصی بورس - پلن 10 جی - 6 کاربره

سرعت دانلود و اپلود تا 1200 مگابیت بر ثانیه
6 کاربر همزمان
6 آدرس ای پی

 • سی پی یو 24x3.07GHz
 • رم 32G
 • فضای هارد 500GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 10Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
سرور کاملا اختصاصی بورس - پلن 10 جی - 10 کاربره

سرعت دانلود و اپلود تا 1200 مگابیت بر ثانیه
10 کاربر همزمان
10 آدرس ای پی

 • سی پی یو 24x3.07GHz
 • رم 64G
 • فضای هارد 1TB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 10Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
سرور کاملا اختصاصی بورس - پلن 10 جی - 20 کاربره

سرعت دانلود و اپلود تا 1200 مگابیت بر ثانیه
20 کاربر همزمان
20 آدرس ای پی

 • سی پی یو 24x3.07GHz
 • رم 128G
 • فضای هارد 1TB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 10Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM