سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران - پلن پایه
 • سی پی یو 1x3.07GHz
 • رم 2GB
 • فضای هارد 40GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی ایران - پلن 1
 • سی پی یو 2x3.5GHz
 • رم 4GB
 • فضای هارد 60GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ایران - پلن 2
 • سی پی یو 4x3.5GHz
 • رم 8GB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ایران - پلن 3
 • سی پی یو 6x3.5GHz
 • رم 10GB
 • فضای هارد 120GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ایران - پلن 4
 • سی پی یو 8x3.5GHz
 • رم 12GB
 • فضای هارد 180GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps