هاست پلسک

هاست پلسک - پلن 1
 • فضای هاست 512 مگابایت
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • پایگاه داده 20 عدد
 • دامنه قابل میزبانی 1 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • نداردآی پی اختصاصی
 • داردگواهینامه SSL رایگان
 • داردکش سرور اختصاصی
 • نداردپشتیبانی از زبان پی اچ پی
هاست پلسک - پلن 2
 • فضای هاست 1024 مگابایت
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • پایگاه داده 30 عدد
 • دامنه قابل میزبانی 1 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • نداردآی پی اختصاصی
 • داردگواهینامه SSL رایگان
 • داردکش سرور اختصاصی
 • نداردپشتیبانی از زبان پی اچ پی
هاست پلسک - پلن 3
 • فضای هاست 2560 مگابایت
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • پایگاه داده 40 عدد
 • دامنه قابل میزبانی 2 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • نداردآی پی اختصاصی
 • داردگواهینامه SSL رایگان
 • داردکش سرور اختصاصی
 • نداردپشتیبانی از زبان پی اچ پی
هاست پلسک - پلن 4
 • فضای هاست 4096 مگابایت
 • پایگاه داده نامحدود
 • دامنه قابل میزبانی 2 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • نداردآی پی اختصاصی
 • داردگواهینامه SSL رایگان
 • داردکش سرور اختصاصی
 • نداردپشتیبانی از زبان پی اچ پی