سرور مجازی میکروتیک ایران

سرور مجازی میکروتیک - پلن 1
 • سی پی یو 1x3.07 GHz
 • رم 256MB
 • فضای هارد 20GB
 • پهنای باند 100GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
سرور مجازی میکروتیک - پلن 2
 • سی پی یو 1x3.07GHz
 • رم 512MB
 • فضای هارد 50GB
 • پهنای باند 250GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
سرور مجازی میکروتیک - پلن 3
 • سی پی یو 1x3.07GHz
 • رم 1024MB
 • فضای هارد 100GB
 • پهنای باند 500GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
سرور مجازی میکروتیک - پلن 4
 • سی پی یو 2x3.07GHz
 • رم 2048MB
 • فضای هارد 200GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM