سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - پلن 1

 • مدل سرور :HP DL360 G7
  پردازنده :2xIntel® Xeon® Processor E5640
  حافظه اصلی(رم) :32GB
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 2

 • مدل سرور :HP DL360 G7
  پردازنده :2xIntel® Xeon® Processor X5670
  حافظه اصلی(رم) :32GB
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 3
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G7
  پردازنده :2xIntel® Xeon® Processor X5675
  حافظه اصلی(رم) :32GB
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 4
 •  مدل سرور: HP DL360 G8
  پردازنده :2xIntel® Xeon® E5-2620 v2
  حافظه اصلی(رم) :32GB
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 5
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G8
  پردازنده :2xIntel® Xeon® E5-2667 v2
  حافظه اصلی(رم) :32GB
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 6

 • مدل سرور :HP DL360 G8
  پردازنده :2xIntel® Xeon® E5-2697 v2
  حافظه اصلی(رم) :32GB
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد