سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - پلن اول

مدل سرور - HP DL360 G7
مدل پردازنده (Processor) - 2* Intel® Xeon® X5675
قدرت پردازشی - Cores 12 - Threads 24 - 3.5 GHZ
میزان حافظه اصلی (رم) - 32GB DDR3
هارد دیسک - 1عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - قابل انتخاب
پهنای باند - نامحدود استاندارد نامتقارن
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
امکان افزایش حافظه اصلی (رم) - دارد
امکان سفارش IP افزونه - قابل سفارش
امکان سفارش هارد دیسک افزونه - قابل سفارش
پنل هاستینگ - قابل سفارش
راه اندازی و نصب - قابل سفارش
پشتیبانی سخت افزاری - دارد
پشتیبانی مدیریت سرور - قابل سفارش
زمان تحویل - 1 روز کاری

سرور اختصاصی ایران - پلن دوم

مدل سرور - HP DL360 G8
مدل پردازنده (Processor) - 2xIntel® Xeon® E5-2697 v2
قدرت پردازشی - Cores 24- Threads 48 - 3.5 GHZ
میزان حافظه اصلی (رم) - 32GB DDR3
هارد دیسک - 1عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - قابل انتخاب
پهنای باند - نامحدود استاندارد نامتقارن
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
امکان افزایش حافظه اصلی (رم) - دارد
امکان سفارش IP افزونه - قابل سفارش
امکان سفارش هارد دیسک افزونه - قابل سفارش
پنل هاستینگ - قابل سفارش
راه اندازی و نصب - قابل سفارش
پشتیبانی سخت افزاری - دارد
پشتیبانی مدیریت سرور - قابل سفارش
زمان تحویل - 1 روز کاری

سرور اختصاصی ایران - پلن سوم

مدل سرور - HP DL360 G9
مدل پردازنده (Processor) - 2xIntel® Xeon® E5-2697 v3
قدرت پردازشی - Cores 28 - Threads 56 - 3.5 GHZ
میزان حافظه اصلی (رم) - 64GB DDR4
هارد دیسک - 1عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - قابل انتخاب
پهنای باند - نامحدود استاندارد نامتقارن
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
امکان افزایش حافظه اصلی (رم) - دارد
امکان سفارش IP افزونه - قابل سفارش
امکان سفارش هارد دیسک افزونه - قابل سفارش
پنل هاستینگ - قابل سفارش
راه اندازی و نصب - قابل سفارش
پشتیبانی سخت افزاری - دارد
پشتیبانی مدیریت سرور - قابل سفارش
زمان تحویل - 1 روز کاری

سرور اختصاصی ایران - پلن چهارم

مدل سرور - HP DL360 G10
مدل پردازنده (Processor) - 2x Intel Xeon Silver 4210
قدرت پردازشی - Cores 20 - Threads 40 - 3.5 GHZ
میزان حافظه اصلی (رم) - 64GB DDR4
هارد دیسک - 1عدد 500GB SSD
لینک ارتباطی - قابل انتخاب
پهنای باند - نامحدود استاندارد نامتقارن
تعداد ای پی - 1 عدد
موقعیت مکانی سرور - ایران
امکان دسترسی iLO - دارد
امکان افزایش حافظه اصلی (رم) - دارد
امکان سفارش IP افزونه - قابل سفارش
امکان سفارش هارد دیسک افزونه - قابل سفارش
پنل هاستینگ - قابل سفارش
راه اندازی و نصب - قابل سفارش
پشتیبانی سخت افزاری - دارد
پشتیبانی مدیریت سرور - قابل سفارش
زمان تحویل - 1 روز کاری