سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - پلن 1
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G7
  پردازنده :1xIntel® Xeon® Processor E5640
  حافظه اصلی(رم) :16GB
  فضای هارد دیسک :2x300GB
  نوع هارد دیسک :SAS-10k
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 2
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G7
  پردازنده :2xIntel® Xeon® Processor E5640
  حافظه اصلی(رم) :32GB
  فضای هارد دیسک :2x600GB
  نوع هارد دیسک :SAS-10k
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 3
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G7
  پردازنده :2xIntel® Xeon® Processor E5640
  حافظه اصلی(رم) :64GB
  فضای هارد دیسک :2x500GB
  نوع هارد دیسک :SSD
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 4
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G8
  پردازنده :1xIntel® Xeon® E5-2630 v2
  حافظه اصلی(رم) :32GB
  فضای هارد دیسک :2x600GB
  نوع هارد دیسک :SAS-10k
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 5
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G8
  پردازنده :2xIntel® Xeon® E5-2630 v2
  حافظه اصلی(رم) :64GB
  فضای هارد دیسک :2x600GB,1x250GB
  نوع هارد دیسک :SAS-10k,SSD
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 6
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G8
  پردازنده :2xIntel® Xeon® E5-2697 v2
  حافظه اصلی(رم) :96GB
  فضای هارد دیسک :2x600GB,2x250GB
  نوع هارد دیسک :SAS-10k,SSD
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 7
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G9
  پردازنده :1xIntel® Xeon® E5-2670 v3
  حافظه اصلی(رم) :32GB
  فضای هارد دیسک :2x600GB
  نوع هارد دیسک :SAS-10k
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 8
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G9
  پردازنده :2xIntel® Xeon® E5-2670 v3
  حافظه اصلی(رم) :64GB
  فضای هارد دیسک :2x1T,2x250GB
  نوع هارد دیسک :SAS-10k,SSD
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد

سرور اختصاصی ایران - پلن 9
 •  
  مدل سرور :HP DL360 G9
  پردازنده :2xIntel® Xeon® E5-2695 v3
  حافظه اصلی(رم) :96GB
  فضای هارد دیسک :2x1T,2x500GB
  نوع هارد دیسک :SAS-10k,SSD
  پهنای باند :نامحدود
  لینک ارتباطی :1Gb/s
  امکان سفارش IP افزونه :دارد
  نوع RAID :سخت افزاری
  دسترسی iLO :دارد