سرور مجازی بورس ایران

سرور مجازی بورس پلن اول

سرعت دانلود و اپلود تا 500 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 6 هسته
 • رم 4GB
 • فضای هارد 50GB
 • حجم دانلود 100GB
سرور مجازی بورس پلن دوم

سرعت دانلو و اپلود تا 650 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 8 هسته
 • رم 6GB
 • فضای هارد 50GB
 • حجم دانلود 200GB
سرور مجازی بورس پلن سوم

سرعت دانلو و اپلود تا 800 مگابایت بر ثانیه

 • سی پی یو 10 هسته
 • رم 8GB
 • فضای هارد 50GB
 • حجم دانلود 300GB
سرور مجازی بورس پلن چهارم

سرعت دانلود و اپلود تا 1000 مگابایت بر ثانیه

 • سی پی یو 12 هسته
 • رم 10GB
 • فضای هارد 50GB
 • حجم دانلود 350GB
سرور مجازی اختصاصی پلن 10 گیگ

سرعت دانلود و اپلود تا 1200 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 16 هسته
 • رم 12GB
 • فضای هارد 50GB
 • حجم دانلود 400GB
سرور کاملا اختصاصی بورس - پلن 10 جی - برنزی

سرعت دانلود و اپلود تا 1500 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 32 هسته
 • رم 32GB
 • فضای هارد 100GB
 • حجم دانلود 500GB
سرور کاملا اختصاصی بورس - پلن 10 جی - نقره ای

سرعت دانلود و اپلود تا 2000 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 48 هسته
 • رم 48GB
 • فضای هارد 250GB
 • حجم دانلود 1000GB
سرور کاملا اختصاصی بورس - پلن 10 جی - طلایی

سرعت دانلود و اپلود تا 3000 مگابیت بر ثانیه

 • سی پی یو 48 هسته
 • رم 64GB
 • فضای هارد 500GB
 • حجم دانلود نامحدود