سرور مجازی بورس ایران

سرور مجازی بورس پلن 1
 • سی پی یو 10 هسته
 • رم 8GB
 • فضای هارد 50GB
 • حجم دانلود نامحدود - نامتقارن 1 به 10
 • لینک شبکه 10Gbps
 • سرعت اینترنت اختصاصی 700 Mb/S
 • پینگ تایم 1 میلی ثانیه
سرور مجازی بورس پلن 2
 • سی پی یو 12 هسته
 • رم 10GB
 • فضای هارد 50GB
 • حجم دانلود نامحدود - نامتقارن 1 به 10
 • لینک شبکه 10Gbps
 • سرعت اینترنت اختصاصی 1000 Mb/S
 • پینگ تایم 1 میلی ثانیه
سرور مجازی اختصاصی پلن 10 گیگ

قابل اتصال چند کاربر همزمان

 • سی پی یو 16 هسته
 • رم 12GB
 • فضای هارد 50GB
 • حجم دانلود نامحدود - نامتقارن 1 به 10
 • لینک شبکه 10Gbps
 • سرعت اینترنت اختصاصی 3000 Mb/S
 • پینگ تایم 1 میلی ثانیه
سرور کاملا اختصاصی بورس - پلن 10 جی - برنزی

قابل اتصال چند کاربر همزمان

 • سی پی یو 32 هسته
 • رم 32GB
 • فضای هارد 100GB
 • حجم دانلود نامحدود - نامتقارن 1 به 10
 • لینک شبکه 10Gbps
 • سرعت اینترنت اختصاصی 10000 Mb/S
 • پینگ تایم 1 میلی ثانیه
سرور کاملا اختصاصی بورس - پلن 10 جی - نقره ای

قابل اتصال چند کاربر همزمان

 • سی پی یو 48 هسته
 • رم 48GB
 • فضای هارد 250GB
 • حجم دانلود نامحدود - نامتقارن 1 به 10
 • لینک شبکه 10Gbps
 • سرعت اینترنت اختصاصی 10000 Mb/S
 • پینگ تایم 1 میلی ثانیه
سرور کاملا اختصاصی بورس - پلن 10 جی - طلایی

قابل اتصال چند کاربر همزمان

 • سی پی یو 48 هسته
 • رم 64GB
 • فضای هارد 500GB
 • حجم دانلود نامحدود - نامتقارن 1 به 10
 • لینک شبکه 10Gbps
 • سرعت اینترنت اختصاصی 10000 Mb/S
 • پینگ تایم 1 میلی ثانیه