سرور مجازی تلگرام و اینستاگرام

سرور تلگرام و اینستاگرام - پلن 1
 • سی پی یو 2x3.07GHz
 • رم 4096MB
 • فضای هارد 40GB
 • پهنای باند 250GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • موقعیت سرور اروپا
 • نوع سیستم عامل ویندوز
 • کاربرد امکان دسترسی آزاد به تلگرام و اینستاگرام
 • نحوه اتصال از طریق Remote Desktop
 • قابلیت دسترسی لپتاپ،موبایل،تبلت،سیستم شخصی
سرور تلگرام و اینستاگرام - پلن 2
 • سی پی یو 2x3.07GHz
 • رم 6144MB
 • فضای هارد 60GB
 • پهنای باند 500GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • موقعیت سرور اروپا
 • نوع سیستم عامل ویندوز
 • کاربرد امکان دسترسی آزاد به تلگرام و اینستاگرام
 • نحوه اتصال از طریق Remote Desktop
 • قابلیت دسترسی لپتاپ،موبایل،تبلت،سیستم شخصی
سرور تلگرام و اینستاگرام - پلن 3
 • سی پی یو 3x3.07GHz
 • رم 8192MB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 750GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • موقعیت سرور اروپا
 • نوع سیستم عامل ویندوز
 • کاربرد امکان دسترسی آزاد به تلگرام و اینستاگرام
 • نحوه اتصال از طریق Remote Desktop
 • قابلیت دسترسی لپتاپ،موبایل،تبلت،سیستم شخصی
سرور تلگرام و اینستاگرام - پلن 4
 • سی پی یو 4x3.07GHz
 • رم 10240MB
 • فضای هارد 100GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • موقعیت سرور اروپا
 • نوع سیستم عامل ویندوز
 • کاربرد امکان دسترسی آزاد به تلگرام و اینستاگرام
 • نحوه اتصال از طریق Remote Desktop
 • قابلیت دسترسی لپتاپ،موبایل،تبلت،سیستم شخصی