سرور کلاس آموزش آنلاین، وبینار و ویدئو کنفرانس

سرویس وبینار، ویدئو کنفرانس، کلاس مجازی - پلن 1

پلتفرم اختصاصی توشن
پشتیبانی 24 ساعته

 • 10 نفر تعداد کاربران مجاز در کلاس و جلسه
 • نامحدود تعداد جلسات و کلاس ها
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 گیگ بر ثانیه لینک ارتباطی
سرویس وبینار، ویدئو کنفرانس، کلاس مجازی - پلن 2

پلتفرم اختصاصی توشن
پشتیبانی 24 ساعته

 • 40 نفر تعداد کاربران مجاز در کلاس و جلسه
 • نامحدود تعداد جلسات و کلاس ها
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 گیگ بر ثانیه لینک ارتباطی
سرویس وبینار، ویدئو کنفرانس، کلاس مجازی - پلن 3

پلتفرم اختصاصی توشن
پشتیبانی 24 ساعته

 • 100 نفر تعداد کاربران مجاز در کلاس و جلسه
 • نامحدود تعداد جلسات و کلاس ها
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 گیگ بر ثانیه لینک ارتباطی
سرویس وبینار، ویدئو کنفرانس، کلاس مجازی - پلن 4

پلتفرم اختصاصی توشن
پشتیبانی 24 ساعته

 • 200 نفر تعداد کاربران مجاز در کلاس و جلسه
 • نامحدود تعداد جلسات و کلاس ها
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 گیگ بر ثانیه لینک ارتباطی
سرور مجازی اختصاصی وبینار، کلاس مجازی - پلن 1
 • سی پی یو 4 هسته
 • رم 6GB
 • فضای هارد 40GB
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 گیگ بر ثانیه لینک ارتباطی
 • نامحدود تعداد کاربران
 • نامحدود تعداد جلسات و کلاس ها
 • 100 کاربر ظرفیت کاربران همزمان پشنهادی بر اساس منابع سرور
سرور مجازی اختصاصی وبینار، کلاس مجازی - پلن 2
 • سی پی یو 6 هسته
 • رم 8GB
 • فضای هارد 60GB
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 گیگ بر ثانیه لینک ارتباطی
 • نامحدود تعداد کاربران
 • نامحدود تعداد جلسات و کلاس ها
 • 200 کاربر ظرفیت کاربران همزمان پشنهادی بر اساس منابع سرور
سرور مجازی اختصاصی وبینار، کلاس مجازی - پلن 3
 • سی پی یو 8 هسته
 • رم 12GB
 • فضای هارد 80GB
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 گیگ بر ثانیه لینک ارتباطی
 • نامحدود تعداد کاربران
 • نامحدود تعداد جلسات و کلاس ها
 • 300 کاربر ظرفیت کاربران همزمان پشنهادی بر اساس منابع سرور
سرور مجازی اختصاصی وبینار، کلاس مجازی - پلن 4
 • سی پی یو 10 هسته
 • رم 16GB
 • فضای هارد 100GB
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 گیگ بر ثانیه لینک ارتباطی
 • نامحدود تعداد کاربران
 • نامحدود تعداد جلسات و کلاس ها
 • 400 کاربر ظرفیت کاربران همزمان پشنهادی بر اساس منابع سرور