سرور مجازی و ربات اختصاصی ترید

سرور مجازی و ربات اختصاصی ترید - پلن اول

صرافی قابل اتصال به ربات - بایننس

 • سی پی یو 2x3.07GHz
 • رم 6144MB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 1000GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی و ربات اختصاصی ترید - پلن دوم

صرافی قابل اتصال به ربات - بایننس

 • سی پی یو 3x3.07GHz
 • رم 10240MB
 • فضای هارد 140GB
 • پهنای باند 1000GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی و ربات اختصاصی ترید - پلن سوم

صرافی قابل اتصال به ربات - بایننس

 • سی پی یو 4x3.07GHz
 • رم 12288MB
 • فضای هارد 140GB
 • پهنای باند نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps