سرور مجازی ویندوز اروپا (لیتوانی)

سرور مجازی ویندوز اروپا (لیتوانی) - پلن 1
 • سی پی بو 1x2.60GHz
 • رم 2048MB
 • فضای هارد 20GB
 • پهنای باند 2TB
 • لینک ارتباطی 100Mbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • نسخه سیستم عامل Windows 2012 / 2016 / 2019
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی ویندوز اروپا (لیتوانی) - پلن 2
 • سی پی بو 1x2.60GHz
 • رم 4096MB
 • فضای هارد 40GB
 • پهنای باند 4TB
 • لینک ارتباطی 100Mbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • نسخه سیستم عامل Windows 2012 / 2016 / 2019
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی ویندوز اروپا (لیتوانی) - پلن 3
 • سی پی بو 2x2.60GHz
 • رم 8192MB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 8TB
 • لینک ارتباطی 100Mbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • نسخه سیستم عامل Windows 2012 / 2016 / 2019
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی ویندوز اروپا (لیتوانی) - پلن 4
 • سی پی بو 4x2.60GHz
 • رم 16384MB
 • فضای هارد 160GB
 • پهنای باند 16TB
 • لینک ارتباطی 100Mbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • نسخه سیستم عامل Windows 2012 / 2016 / 2019
 • فضای بک آپ قابل سفارش