سرور مجازی دانلود اروپا (لیتوانی)

سرور مجازی دانلود اروپا (لیتوانی) - پلن 1
 • سی پی بو 1 عدد
 • رم 250MB
 • فضای هارد 256GB
 • پهنای باند 2TB
 • لینک ارتباطی 100Mbps
 • سیستم مجازی ساز OpenVZ
 • فضای بک آپ ندارد
سرور مجازی دانلود اروپا (لیتوانی) - پلن 2
 • سی پی بو 1 عدد
 • رم 500MB
 • فضای هارد 512GB
 • پهنای باند 4TB
 • لینک ارتباطی 100Mbps
 • سیستم مجازی ساز OpenVZ
 • فضای بک آپ ندارد
سرور مجازی دانلود اروپا (لیتوانی) - پلن 3
 • سی پی بو 1 عدد
 • رم 1GB
 • فضای هارد 1024GB
 • پهنای باند 8TB
 • لینک ارتباطی 100Mbps
 • سیستم مجازی ساز OpenVZ
 • فضای بک آپ ندارد
سرور مجازی دانلود اروپا (لیتوانی) - پلن 4
 • سی پی بو 1 عدد
 • رم 2GB
 • فضای هارد 2048GB
 • پهنای باند 16TB
 • لینک ارتباطی 100Mbps
 • سیستم مجازی ساز OpenVZ
 • فضای بک آپ ندارد