نمایندگی هاست ویندوز

نمایندگی هاست ویندوز - پلن 1
 • فضای هاست 10240 مگابایت
 • پایگاه داده نامحدود
 • پارک دامین نامحود
 • دامنه قابل میزبانی 50 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • نداردآی پی اختصاصی
 • نداردکش سرور اختصاصی
 • داردامکان تغییر ورژن پی اچ پی
نمایندگی هاست ویندوز - پلن 2
 • فضای هاست 20480 مگابایت
 • پایگاه داده نامحدود
 • پارک دامین نامحود
 • دامنه قابل میزبانی 100 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • نداردآی پی اختصاصی
 • نداردکش سرور اختصاصی
 • داردامکان تغییر ورژن پی اچ پی
نمایندگی هاست ویندوز - پلن 3
 • فضای هاست 30720 مگابایت
 • پایگاه داده نامحدود
 • پارک دامین نامحود
 • دامنه قابل میزبانی 150 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • نداردآی پی اختصاصی
 • نداردکش سرور اختصاصی
 • داردامکان تغییر ورژن پی اچ پی
نمایندگی هاست ویندوز - پلن 4
 • فضای هاست 40960 مگابایت
 • پایگاه داده نامحدود
 • پارک دامین نامحود
 • دامنه قابل میزبانی 200 عدد
 • فایروال لایه 7
 • نوع هارد دیسک NVMe
 • نداردآی پی اختصاصی
 • نداردکش سرور اختصاصی
 • داردامکان تغییر ورژن پی اچ پی