گواهینامه SSL ( دامنه های بین المللی )

Positive SSL

پشتیبانی از الگوریتم SHA-2
پشتیبانی از تعداد سرور نامحدود
افزایش رتبه در جستجوی گوگل
اعتبارسنجی دامنه با استفاده از ایمیل
سازگار با %۱۰۰ مرورگر ها
تعداد Reissue نامحدود
نوار سبز ندارد
رمزگذاری تا ۲۵۶ بیت
پشتیبانی از ۱ دامنه و ۱ زیر دامنه
گارانتی ۱۰,۰۰۰ دلار
شرکت صادر کننده گواهینامه Comodo
فعال سازی آنی

DV EssentialSSL

پشتیبانی از الگوریتم SHA-2
پشتیبانی از لایسنس سرور چندگانه
افزایش رتبه در جستجوی گوگل
اعتبارسنجی دامنه با استفاده از ایمیل
سازگار با %۱۰۰ مرورگر ها
تعداد Reissue نامحدود
نوار سبز ندارد
رمزگذاری حداکثر تا ۲۵۶ بیت
پشتیبانی از ۱ دامنه و ۱ زیر دامنه
گارانتی ۱۰,۰۰۰ دلار
شرکت صادر کننده گواهینامه Comodo
فعال سازی آنی

Positive SSL Wildcard

پشتیبانی از الگوریتم SHA-2
پشتیبانی از لایسنس سرور چندگانه
افزایش رتبه در جستجوی گوگل
اعتبارسنجی دامنه با استفاده از ایمیل
سازگار با ۹۹% مرورگر ها
تعداد Reissue نامحدود
نوار سبز ندارد
رمزگذاری حداکثر تا ۲۵۶ بیت
پشتیبانی از ۱ دامنه و نامحدود زیر دامنه
گارانتی ۱۰,۰۰۰ دلار
شرکت صادر کننده گواهینامه Comodo
فعال سازی آنی

Positive SSL Multi Domain

پشتیبانی از الگوریتم SHA-2
پشتیبانی از تعداد سرور نامحدود
افزایش رتبه در جستجوی گوگل
اعتبارسنجی دامنه با استفاده از ایمیل
سازگار با ۹۹% مرورگر ها
تعداد Reissue نامحدود
نوار سبز ندارد
رمزگذاری حداکثر تا ۲۵۶ بیت
پشتیبانی از ۳ دامنه – هر دامنه افزونه ۸۰,۰۰۰ تومان
گارانتی ۱۰,۰۰۰ دلار
شرکت صادر کننده گواهینامه Comodo
فعال سازی آنی

Organization Validation (OV)

پشتیبانی از الگوریتم SHA-2
پشتیبانی از تعداد سرور نامحدود
افزایش رتبه در جستجوی گوگل
اعتبارسنجی دامنه از طریق مدارک شرکتی
سازگار با ۹۹% مرورگر ها
تعداد Reissue نامحدود
نوار سبز ندارد
رمزگذاری حداکثر تا ۲۵۶ بیت
پشتیبانی از ۱ دامنه و ۱ زیر دامنه
گارانتی ۲۵۰,۰۰۰ دلار
شرکت صادر کننده گواهینامه Comodo
فعال سازی ۳ روز کاری

Extended Validation (EV)

پشتیبانی از الگوریتم SHA-2
پشتیبانی از تعداد سرور نامحدود
افزایش رتبه در جستجوی گوگل
اعتبارسنجی دامنه از طریق مدارک شرکتی
سازگار با ۹۹% مرورگر ها
تعداد Reissue نامحدود
نوار سبز دارد
رمزگذاری حداکثر تا ۲۵۶ بیت
پشتیبانی از ۱ دامنه و ۱ زیر دامنه
گارانتی ۱,۷۵۰,۰۰۰ دلار
شرکت صادر کننده گواهینامه Comodo
فعال سازی ۵ الی ۱۲ روز کاری