گواهینامه SSL ( دامنه IR )

Commercial SSL (DV)

پشتیبانی از الگوریتم SHA-2
پشتیبانی از دامنه IR
افزایش رتبه در جستجوی گوگل
اعتبارسنجی دامنه با استفاده از ایمیل
سازگار با %۱۰۰ مرورگر ها
تعداد Reissue نامحدود
نوار سبز ندارد
رمزگذاری تا ۲۵۶ بیت
پشتیبانی از ۱ دامنه و ۱ زیر دامنه
گارانتی ۲۰۰,۰۰۰ یورو
شرکت صادر کننده گواهینامه Certum
فعال سازی آنی

Wildcard SSL (DV)

پشتیبانی از الگوریتم SHA-2
پشتیبانی از دامنه IR
افزایش رتبه در جستجوی گوگل
اعتبارسنجی دامنه با استفاده از ایمیل
سازگار با ۹۹% مرورگر ها
تعداد Reissue نامحدود
نوار سبز ندارد
رمزگذاری حداکثر تا ۲۵۶ بیت
پشتیبانی از ۱ دامنه و نامحدود زیر دامنه
گارانتی ۲۰۰,۰۰۰ یورو
شرکت صادر کننده گواهینامه Certum
فعال سازی آنی

OV Trusted SSL

پشتیبانی از الگوریتم SHA-2
پشتیبانی از دامنه IR
افزایش رتبه در جستجوی گوگل
اعتبارسنجی دامنه از طریق مدارک شرکتی
سازگار با ۹۹% مرورگر ها
تعداد Reissue نامحدود
نوار سبز ندارد
رمزگذاری حداکثر تا ۲۵۶ بیت
پشتیبانی از ۱ دامنه و ۱ زیر دامنه
گارانتی ۴۰۰,۰۰۰ یورو
شرکت صادر کننده گواهینامه Certum
فعال سازی ۳ روز کاری

Extended Validation SSL

پشتیبانی از الگوریتم SHA-2
پشتیبانی از دامنه IR
افزایش رتبه در جستجوی گوگل
اعتبارسنجی دامنه از طریق مدارک شرکتی
سازگار با ۹۹% مرورگر ها
تعداد Reissue نامحدود
نوار سبز دارد
رمزگذاری حداکثر تا ۲۵۶ بیت
پشتیبانی از ۱ دامنه و ۱ زیر دامنه
گارانتی ۱,۰۰۰,۰۰۰ یورو
شرکت صادر کننده گواهینامه Certum
فعال سازی ۵ الی ۱۲ روز کاری