سرور مجازی لینوکس ایران

سرور مجازی لینوکس ایران - پلن 1
 • سی پی یو 4x3.07GHz
 • رم 2048MB
 • فضای هارد 100GB
 • پهنای باند 250GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی لینوکس ایران - پلن 2
 • سی پی یو 4x3.07GHz
 • رم 4096MB
 • فضای هارد 140GB
 • پهنای باند 500GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی لینوکس ایران - پلن 3
 • سی پی یو 8x3.07GHz
 • رم 8192MB
 • فضای هارد 180GB
 • پهنای باند 750GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی لینوکس ایران - پلن 4
 • سی پی یو 10x3.07GHz
 • رم 10240MB
 • فضای هارد 240GB
 • پهنای باند 1TB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش