سرور مجازی ویندوز ایران

سرور مجازی ویندوز ایران - پلن 1
 • سی پی یو 2x3.5GHz
 • رم 4GB
 • فضای هارد 60GB
 • پهنای باند 200GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ویندوز ایران - پلن 2
 • سی پی یو 4x3.5GHz
 • رم 8GB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند 600GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ویندوز ایران - پلن 3
 • سی پی یو 6x3.5GHz
 • رم 10GB
 • فضای هارد 120GB
 • پهنای باند 1T
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ویندوز ایران - پلن 4
 • سی پی یو 8x3.5GHz
 • رم 12GB
 • فضای هارد 180GB
 • پهنای باند - نامتقارن نامحدود
 • لینک ارتباطی 1Gbps