سرور مجازی دانلود ایران

سرور مجازی دانلود ایران - پلن 1
 • سی پی یو 1x1.7GHz
 • رم 2048MB
 • فضای هارد 200GB
 • پهنای باند 8000GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ ندارد
سرور مجازی دانلود ایران - پلن 2
 • سی پی یو 2x1.7GHz
 • رم 2048MB
 • فضای هارد 400GB
 • پهنای باند 12000GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ ندارد
سرور مجازی دانلود ایران - پلن 3
 • سی پی یو 2x1.7GHz
 • رم 4096MB
 • فضای هارد 800GB
 • پهنای باند 16000GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ ندارد
سرور مجازی دانلود ایران - پلن 4
 • سی پی یو 4x1.7GHz
 • رم 4096MB
 • فضای هارد 1000GB
 • پهنای باند 18000GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ ندارد