لایسنس اورجینال لایت اسپید

لایسنس لایت اسپید - Site Owner

تعداد دامنه قابل میزبانی 5 عدد
تعداد پردازنده قابل پشتیبانی 1 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) قابل پشتیبانی 8 گیگا بایت
پشتیبانی از LSCACHE
امکان تغییر آی پی
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن

لایسنس لایت اسپید - Site Owner Plus

تعداد دامنه قابل میزبانی 5 عدد
تعداد پردازنده قابل پشتیبانی 1 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) قابل پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از LSCACHE
امکان تغییر آی پی
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن

لایسنس لایت اسپید - Web Host Lite

تعداد دامنه قابل میزبانی نامحدود
تعداد پردازنده قابل پشتیبانی 1 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) قابل پشتیبانی 8 گیگا بایت
پشتیبانی از LSCACHE
امکان تغییر آی پی
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن

لایسنس لایت اسپید - Web Host Essential

تعداد دامنه قابل میزبانی نامحدود
تعداد پردازنده قابل پشتیبانی 1 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) قابل پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از LSCACHE
امکان تغییر آی پی
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن

لایسنس لایت اسپید - Web Host Professional

تعداد دامنه قابل میزبانی نامحدود
تعداد پردازنده قابل پشتیبانی 2 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) قابل پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از LSCACHE
امکان تغییر آی پی
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن

لایسنس لایت اسپید - Web Host Enterprise

تعداد دامنه قابل میزبانی نامحدود
تعداد پردازنده قابل پشتیبانی 4 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) قابل پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از LSCACHE
امکان تغییر آی پی
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن

لایسنس لایت اسپید - Web Host Elite

تعداد دامنه قابل میزبانی نامحدود
تعداد پردازنده قابل پشتیبانی 8 عدد
میزان حافظه اصلی (رم) قابل پشتیبانی نامحدود
پشتیبانی از LSCACHE
امکان تغییر آی پی
بروزرسانی خودکار
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن