لایسنس اورجینال WHMCS

لایسنس whmcs ماهانه پلن 1

پشتیبانی از 250 اکانت کاربری
فعال شدن آنی لایسنس
دریافت آنی به روز رسانی
امکان Reissue
پشتیبانی WHMCS
نمایش کپی رایت WHMCS
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان
تعرفه صدور اولیه ۱۰,۰۰۰ تومان

لایسنس whmcs ماهانه پلن 2

پشتیبانی از 250 اکانت کاربری
فعال شدن آنی لایسنس
دریافت آنی به روز رسانی
امکان Reissue
پشتیبانی WHMCS
نمایش کپی رایت WHMCS
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان
تعرفه صدور اولیه ۱۰,۰۰۰ تومان

لایسنس whmcs ماهانه پلن 3

پشتیبانی از 1000 اکانت کاربری
فعال شدن آنی لایسنس
دریافت آنی به روز رسانی
امکان Reissue
پشتیبانی WHMCS
نمایش کپی رایت WHMCS
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان
تعرفه صدور اولیه ۱۰,۰۰۰ تومان

لایسنس whmcs ماهانه پلن 4

پشتیبانی از تعداد نامحدود اکانت کاربری
فعال شدن آنی لایسنس
دریافت آنی به روز رسانی
امکان Reissue
پشتیبانی WHMCS
نمایش کپی رایت WHMCS
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن
نصب رایگان
تعرفه صدور اولیه ۱۰,۰۰۰ تومان