لایسنس اورجینال پلسک (Plesk)

Web Admin Edition - مناسب سرور مجازی

مناسب وبسایت و مدیر سرور

 • دامنه قابل میزبانی 10 عدد
 • داردWordPress Toolkit SE
 • نداردDeveloper Pack
 • نداردSubscription Management
 • نداردAccount Management
 • نداردReseller Management
Web Admin Edition - مناسب سرور اختصاصی

مناسب وبسایت و مدیر سرور

 • دامنه قابل میزبانی 10 عدد
 • داردWordPress Toolkit SE
 • نداردDeveloper Pack
 • نداردSubscription Management
 • نداردAccount Management
 • نداردReseller Management
Web Pro Edition - مناسب سرور مجازی

مناسب ترین راه حل برای توسعه دهندگان و طراحان وب

 • دامنه قابل میزبانی 30 عدد
 • داردWordPress Toolkit SE
 • داردDeveloper Pack
 • داردSubscription Management
 • داردAccount Management
 • نداردReseller Management
Web Pro Edition - مناسب سرور اختصاصی

مناسب ترین راه حل برای توسعه دهندگان و طراحان وب

 • دامنه قابل میزبانی 30 عدد
 • داردWordPress Toolkit SE
 • داردDeveloper Pack
 • داردSubscription Management
 • داردAccount Management
 • نداردReseller Management
Web Host Edition - مناسب سرور مجازی

خدمات هاستینگ خود را با این سرویس توسعه دهید

 • دامنه قابل میزبانی نامحدود
 • داردWordPress Toolkit SE
 • داردDeveloper Pack
 • داردSubscription Management
 • داردAccount Management
 • داردReseller Management
Web Host Edition - مناسب سرور اختصاصی

خدمات هاستینگ خود را با این سرویس توسعه دهید

 • دامنه قابل میزبانی نامحدود
 • داردWordPress Toolkit SE
 • داردDeveloper Pack
 • داردSubscription Management
 • داردAccount Management
 • داردReseller Management