لایسنس اورجینال دایرکت ادمین

لایسنس شخصی ( سالانه )

فعالسازی لحظه ای
امکان تغییر آی پی
پنل مستقیم
بروزرسانی خودکار
نصب رایگان
پشتیبانی دایرکت ادمین
پرداخت سالانه

لایسنس آرشیو ( ماهانه )

فعالسازی لحظه ای
امکان تغییر آی پی
پنل مستقیم
بروزرسانی خودکار
نصب رایگان
پشتیبانی دایرکت ادمین
پرداخت ماهانه

لایسنس استاندارد ( ماهانه )

فعالسازی لحظه ای
امکان تغییر آی پی
پنل مستقیم
بروزرسانی خودکار
نصب رایگان
پشتیبانی دایرکت ادمین
پرداخت ماهانه