لایسنس اورجینال سی پنل (cPanel)

لایسنس سی پنل Solo

پشتیبانی از ۱ اکانت کاربری
اعمال به روز رسانی به صورت خودکار
امکان Reissue
پنل مستقیم سی پنل
نصب خودکار به روز رسانی
قابل استفاده روی سرور مجازی
قابل استفاده بر روی سرورهای خارج از ایران
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن

لایسنس سی پنل Admin

پشتیبانی از 5 اکانت کاربری
اعمال به روز رسانی به صورت خودکار
امکان Reissue
پنل مستقیم سی پنل
نصب خودکار به روز رسانی
قابل استفاده روی سرور مجازی
قابل استفاده بر روی سرورهای خارج از ایران
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن

لایسنس سی پنل Pro

پشتیبانی از 30 اکانت کاربری
اعمال به روز رسانی به صورت خودکار
امکان Reissue
پنل مستقیم سی پنل
نصب خودکار به روز رسانی
قابل استفاده روی سرور مجازی
قابل استفاده بر روی سرورهای خارج از ایران
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن

لایسنس سی پنل Premier

پشتیبانی از 100 اکانت کاربری
اعمال به روز رسانی به صورت خودکار
امکان Reissue
پنل مستقیم سی پنل
نصب خودکار به روز رسانی
قابل استفاده روی سرور مجازی
قابل استفاده بر روی سرورهای خارج از ایران
پشتیبانی ۲۴ ساعته توشن