سرور مجازی لینوکس اروپا

سرور مجازی لینوکس اروپا - پلن 1
 • سی پی یو 2x3.07GHz
 • رم 4GB
 • فضای هارد 60GB
 • پهنای باند نامحدود نامتقارن
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی لینوکس اروپا - پلن 2
 • سی پی یو 2x3.07GHz
 • رم 8GB
 • فضای هارد 80GB
 • پهنای باند نامحدود نامتقارن
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی لینوکس اروپا - پلن 3
 • سی پی یو 4x3.07GHz
 • رم 10GB
 • فضای هارد 120GB
 • پهنای باند نامحدود نامتقارن
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش
سرور مجازی لینوکس اروپا - پلن 4
 • سی پی یو 4x3.07GHz
 • رم 12GB
 • فضای هارد 180GB
 • پهنای باند نامحدود نامتقارن
 • لینک ارتباطی 1Gbps
 • سیستم مجازی ساز KVM
 • فضای بک آپ قابل سفارش